Hỗ trợ
Đăng nhậpĐăng tin
Câu hỏi thường gặpHướng dẫn đăng tinQuy định đăng tinChính sách bảo mậtĐiều khoản thỏa thuậnGiải quyết khiếu nạigiới thiệu Bất Động Sản Mekong

Điều khoản thoả thuận được ký kết giữa Batdongsanmekong.com.vn với bất kỳ một cá nhân hoặc tổ chức, những người truy cập hoặc sử dụng website Batdongsanmekong.com.vn. (được gọi chung là “Người sử dụng”).

Khi sử dụng hoặc truy cập vào website Batdongsanmekong.com.vn Người sử dụng phải chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản thoả thuận.

Website Batdongsanmekong.com.vn được thiết kế cho mục đích duy nhất là đăng tin mua/bán/thuê/cho thuê về bất động sản. Tại Batdongsanmekong.com.vn Người sử dụng được phép tìm kiếm và đăng tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Đồng ý chỉ truy cập và dùng website Batdongsanmekong.com.vn với các mục đích hợp pháp. Tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc sử dụng Batdongsanmekong.com.vn.

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập vào website Batdongsanmekong.com.vn, Người sử dụng đồng ý sẽ không:

 • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác của Batdongsanmekong.com.vn.
 • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.
 • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư, công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm tài chính mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.
 • Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của Người sử dụng.
 • Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà Người sử dụng không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.
 • Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Người sử dụng hay các dịch vụ trực tuyến.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

Người sử dụng thừa nhận tất cả nội dung trên website Batdongsanmekong.com.vn do Batdongsanmekong.com.vn, cộng tác viên cá nhân về nội dung, hoặc những người sử dụng khác cung cấp. 

Người sử dụng thừa nhận website Batdongsanmekong.com.vn cho phép truy cập tới nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này. Trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của Người sử dụng sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Người sử dụng không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm tài chính, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù Người sử dụng có thể:

 • Tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của Người sử dụng có thể truy cập và xem được nội dung.
 • In một bản sao của từng đoạn nội dung. 
 • Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website Batdongsanmekong.com.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. 

Người sử dụng thừa nhận website Batdongsanmekong.com.vn, các cộng tác viên và những Người sử dụng khác vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và Người sử dụng sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Người sử dụng chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ, truyền, gửi, công bố, mô phỏng, phân phối hoặc thông qua website Batdongsanmekong.com.vn phần nội dung mà không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Batdongsanmekong.com.vn mà không có hạn chế gì. 

Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải Người sử dụng phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền, được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, Người sử dụng tự động chấp nhận và cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là Người sử dụng, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website Batdongsanmekong.com.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm tài chính, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. 

Người sử dụng cũng cho phép website Batdongsanmekong.com.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Người sử dụng cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Người sử dụng cũng cho phép website Batdongsanmekong.com.vn dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

3. Các vùng tương tác

Người sử dụng thừa nhận, website Batdongsanmekong.com.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website Batdongsanmekong.com.vn và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. 

Người sử dụng cũng hiểu rằng, website Batdongsanmekong.com.vn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác và website Batdongsanmekong.com.vn có thể cho Người sử dụng và những Người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website Batdongsanmekong.com.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của Người sử dụng sẽ bị chi phối bởi Điều khoản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do Người sử dụng hay Người sử dụng khác thiết lập. Người sử dụng công nhận rằng, website Batdongsanmekong.com.vn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. 

Website Batdongsanmekong.com.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, Người sử dụng cũng đồng ý rằng website Batdongsanmekong.com.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. 

Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với Điều khoản thỏa thuận này, website Batdongsanmekong.com.vn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu Người sử dụng bỏ nội dung đó. 

Website Batdongsanmekong.com.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng:

 • Nội dung vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của Điều khoản thỏa thuận này hoặc tiêu chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Batdongsanmekong.com.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó. 
 • Nội dung bất lợi với các quyền của Người sử dụng, của website Batdongsanmekong.com.vn hoặc các nhóm thứ ba khác.
 • Nôi dung vi phạm luật hiện hành hoặc những điều không hay khác.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của Người sử dụng khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Batdongsanmekong.com.vn trong điều hành website, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Batdongsanmekong.com.vn

Website Batdongsanmekong.com.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của Người sử dụng đến tất cả hay phần bất kỳ của website Batdongsanmekong.com.vn mà không thông báo, với các hành động mà Batdongsanmekong.com.vn tin là vi phạm Điều khoản thỏa thuận này, hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Batdongsanmekong.com.vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website Batdongsanmekong.com.vn và những người sử dụng khác.

Website Batdongsanmekong.com.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ hoạt động của Người sử dụng và chấm dứt Điều khoản thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, Người sử dụng không còn được phép truy cập đến website Batdongsanmekong.com.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của Thành viên về nội dung được tải xuống từ Batdongsanmekong.com.vn, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này.

5. Các liên kết

Người sử dụng hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Batdongsanmekong.com.vn công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các website khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Batdongsanmekong.com.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Batdongsanmekong.com.vn hoặc được kiểm soát bởi Batdongsanmekong.com.vn. 

Website Batdongsanmekong.com.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các website được kết nối tới hoặc từ website Batdongsanmekong.com.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của Người sử dụng là sự mạo hiểm riêng của Người sử dụng.

Website Batdongsanmekong.com.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng, sự tin cậy của Người sử dụng vào mọi nội dung, hàng hóa, các dịch vụ có trên website bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Batdongsanmekong.com.vn.

6. Bồi thường

Thành viên đồng ý trả tiền và miễn cho website Batdongsanmekong.com.vn công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của Người sử dụng tới website Batdongsanmekong.com.vn, hoặc website internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Batdongsanmekong.com.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Batdongsanmekong.com.vn.

7. Các vấn đề khác

Điều khoản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Batdongsanmekong.com.vn và Người sử dụng, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. 

Website Batdongsanmekong.com.vn có thể xét lại Điều khoản thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Batdongsanmekong.com.vn.

Người sử dụng đồng ý xem xét lại Điều khoản thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu Người sử dụng không chấp nhận các sửa đổi này, Người sử dụng phải thôi truy cập tới website Batdongsanmekong.com.vn. Sự tiếp tục truy cập của Người sử dụng và việc sử dụng website Batdongsanmekong.com.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Batdongsanmekong.com.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

 

Điều khoản thỏa thuận của Batdongsanmekong.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2020